Hakkımızda

Av. Mustafa Güler tarafından kurulan Bursa Yetkin Hukuk Bürosu, kişi ve kurumları hukuk alanında temsil etmektedir. Ayrıca, kuruluşundan bugüne müvekkillerin karşılaştıkları bütün sorunlara hızlı ve kesin çözümler sunabilmektedir.

Bursa Yetkin Hukuk Bürosu, ağırlıklı olarak; Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku alanlarında faaliyet gösteren, uzman avukatlar tarafından, kişilere ve kurumlara hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Bursa Yetkin Hukuk Bürosu, tecrübeli ve alanında uzman avukat ve danışmanların oluşturduğu homojen bir çalışma ortamına sahip olmanın avantajını kullanmaktadır.

Avukatlarımız

Bursa Yetkin Hukuk Bürosu çerçevesinde, hukuki danışmanlık hizmeti veren avukatlarımız:

 

Business Development Manager

Av. Mustafa Güler

Büromuzun kurucusu olan Av. Mustafa Güler, 1984 yılında Bursa Erkek Lisesi’nden mezun olmuş, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisansını tamamlamıştır. 1993 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olduktan sonra, 1996 yılına kadar İstanbul’da görev almıştır. 1996 yılında Bursa Barosu’na kayıt olan Av. Mustafa Güler, Bursa’da ikamet etmektedir. 2014 yılında Bursa Barosu’ndan Aktüerya Uzmanlığı sertifikasını almıştır. Av. Mustafa Güler, İngilizce bilmektedir ve ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku ve İş Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

E-Mail: av.mustafaguler@bursayetkinhukuk.com

Business Development Manager

Av. Cesarettin Yıldız

2003 yılında Bursa Erkek Lisesi’nden mezun olan Av. Cesarettin Yıldız, 2008 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisansını tamamlamıştır. 2013 yılında Bursa Barosu’na kayıt olmuştur. Ayrıca 2007 yılında Ankara Valiliği İl İdare Kurulu’nda görev almıştır. Av. Cesarettin Yıldız, İngilizce bilmektedir ve ağırlıklı olarak İcra ve İflas Hukuku alanında çalışmaktadır.

E-Mail: av.cesarettinyildiz@bursayetkinhukuk.com

Faaliyet Alanları

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku, hukukun ticaret ile ilişkili tüm mevzuatını oluşturmaktadır. Büromuz bu doğrultuda aşağıdaki faaliyet alanlarında hukuki hizmet vermektedir:

 • Ticari İşletme Hukuku,
 • Ticaret Şirketleri
  • Kollektif
  • Komandit
  • Anonim
  • Kooperatif
  • Limited,
 • Kıymetli Evrak
  • Kambiyo Senetleri
   • Poliçe
   • Çek
   • Bono,
 • Sigorta,
 • Fikri ve Sınai Haklar.
BORÇLAR HUKUKU

Borçlar hukuku,  eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği hukuk alanıdır. Büromuz bu doğrultuda aşağıdaki faaliyet alanlarında hukuki hizmet vermektedir:

 • Sözleşmeden Doğan Borçlar,
 • Haksız Muameleden Doğan Borçlar,
 • Müteselsil Borçlar,
 • Şarta Bağlı Borçlar,
 • Pey Akçesi,
 • Cezai Şart,
 • Alacağın Temliki,
 • Menkul Satımı Gayrimenkul Satımı,
 • Trampa,
 • Bağışlama,
 • Kira,
 • Hasılat Kirası,
 • Ariyet,
 • Karz (Ödünç),
 • Hizmet Akdi,
 • İstisna (Yapıt) Akdi,
 • Kefalet,
 • Ölünceye Kadar Bakma Akdi,
 • Adi şirket ve her türlü borç ilişkisi ile alacak ve tazminat davaları. 
MEDENİ HUKUK
Özel hukuk denilince Medeni Hukuk (Yurttaşlar Hukuku) akla gelir. Medeni Hukuk; Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku dallarına ayrılır. Büromuz bu konudaki tüm danışmanlık hizmetlerini sağlamaktadır.
AİLE HUKUKU

Büromuz, aileye ilişkin konularla ilişkin konularla ilgili aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmıştır:

 • Boşanma,
 • Eşler Arasındaki Mal Rejimi,
 • Edinilmiş Mallara Katılma,
 • Mal Ayrılığı,
 • Paylaşmalı Mal Ayrılığı,
 • Mal Ortaklığı,
 • Nafaka,
 • Tanıma ve Babalık,
 • Evlat Edinme,
 • Tazminat,
 • Velayet, Vesayet, Kayyımlık vb.
MİRAS HUKUKU

Miras bırakanın ölmesi ile terekedeki intikale uygun olan özel hukuk ilişkileri miras hukuku kapsamında yer almaktadır. Büromuz, miras hukukuna ilişkin konularda aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmıştır:

 • Yasal Mirasçı,
 • Ölüme Bağlı Tasarruflar,
 • Veraset,
 • Tenkis,
 • Muvazaa vb.
EŞYA HUKUKU

Eşya hukuku, kişilerin eşya üzerindeki mutlak haklarını (ayni haklar) düzenler. Büromuz, eşya hukukuna ilişkin konularda aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmıştır:

 • Menkul ve Gayrimenkul Mülkiyeti,
 • İrtifak Hakları,
 • İpotek,
 • Zilyetlik,
 • İnşaat,
 • Tapu İptali ve Tescili.
İCRA VE İFLAS HUKUKU

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye’de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Büromuz , icra ve iflas hukukuna ilişkin konularda aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmıştır:

 • İlamların İcrası, İlamsız Takip,
 • Haciz Yolu İle Takip,
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi,
 • İhtiyati Haciz,
 • Mal Beyanında Bulunmamak,
 • İcra İflas Takip ve Davaları.
İŞ HUKUKU

İş hukuku; işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.  Büromuz, iş hukukuna ilişkin konularda aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmıştır:

 • Ferdi İş ve Toplu İş Hukuku,
 • İşyeri, Hizmet Akdi, Deneme Süresi,
 • Akdin Feshi,
 • Kıdem Tazminatı,
 • Bildirimsiz Fesih,
 • Fazla Çalışma Ücreti,
 • İzin Ücreti,
 • Hafta Tatili Ücreti,
 • Genel Tatil Ücreti,
 • İhbar Tazminatı,
 • Hizmet Süresinin Tespiti,
 • İşe İade.
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Büromuz; Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatif Hukuk Müşavirliği ilişkin konularda hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.Yasal Uyarı

Ziyaret ve Kullanma Sartlari

 • Bu web sitesindeki tüm bilgi ve uygulamalar bilgi verme amaçlı olarak hazirlanmis olup hiç bir bilgi, dosya ya da uygulama, Avukatlik Kanunu'nda tarif edilen müvekkil - avukat iliskisi çercevesinde ve yasal danismanlik hizmeti olarak degerlendirilemez.
 • Sitede bulunan bilgilerin güncelliginin saglanmasi için gerekli özen gösterilecektir ancak bu özen borcu hiçbir sekilde bir taahhüt olarak yorumlanamayacagindan mevcut bilgi ve uyarilar yürürlükte olan yasal mevzuatin son halini göstermeyebilir. Bu sebeple ziyaretçiler, uzman bir hukukçudan yasal danismanlik hizmeti almaksizin sitedeki bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler.
 • Bu web sitesi ve içerisindeki bilgi ve uygulamalar ilgili mevzuata ve Avukatlik Meslek Kurallarina uygun olarak düzenlenmis olup, reklam amaçli olarak kullanilamaz. Bu sitedeki tüm bilgi, dosya ve uygulamalarin mülkiyet hakki Av. Mustafa Güler’e aittir, yazili izin olmaksizin kopyalanamaz, çogaltilamaz ve ticari amaçli kullanilamaz.
 • Bu sitenin bilgi alma anlaminda kullanimi veya e- mail araciligi ile iletisime geçmek ziyaretçi ile büromuz arasinda avukat - müvekkil iliskisi tesisi anlaminda yorumlanamaz.
 • Bu sitede yer alan bilgiler geneldir, yasal danismanlik hizmeti verme amaçli degildir. Sitede sunulan bilgi ve uygulamalar, ziyaretçinin davasi hakkinda yasal danismanlik hizmeti almasi olarak yorumlanamaz. Zira, yasal ve yazili vekalet iliskisi kurulmaksizin böyle bir hizmetin verilebilmesi mümkün degildir.
 • Ziyaretçilerin TBB. ne kayitli bir avukattan profesyonel danismanlik hizmeti almaksizin bu sitedeki bilgiler üzerinden hareket etmeleri halinde tüm sorumluluk kendilerinde olacaktir.
 • Bu sitenin içerdigi tüm bilgi ve uygulamalar tamamen kisisel olup hiçbir sekilde ticari dagitim amaçli olarak kullanilamaz.
 • Ziyaretçiler, sitede sunulan bilgilerin yanlisligini veya bu bilgiler nedeni ile zarara ugradiklarini talep edemezler. Ziyaretçilerin bu sitede verilen bilgilere dayanarak gerçeklestirdikleri hareketlerden dolayi hiçbir sekilde sorumluluk veya yükümlülük kabul edilmez.
 • Siteyi kullanan tüm ziyaretçiler, yukarida yazili sartlari kabul etmis sayilirlar.

TBB Reklam Yönetmeligi

Madde 9

Bu Yönetmelik kapsaminda olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanidigi her tür ortamda avukatlik mesleginin onur ve kurallarina, avukatlik unvaninin gerektirdigi saygi ve güvene, Türkiye Barolar Birligi tarafindan belirlenen "Avukatlik Meslek Kurallari"na aykiri olmayacak sekilde kendisini ifade etme hakkina sahiptir.

İletişim

İletişim Bilgileri


E-Mail: av.mustafaguler@bursayetkinhukuk.com
Telefon: +90(224) 271 23 30
Fax: +90(224) 271 23 40
Adres: Kıbrıs Şehitleri Cad. Arkur Doğu Han. No.2 Kat.4 D.401 Osmangazi/BURSA

Bize Ulaşın